Skip to content

Hvad vi gør

Integreret problemløsning tilpasset din virksomhed

Vi har erfaring inden for adskillige områder og industrier. Overordnet set kan vores ydelser inddeles i tre grupper. Finde og sætte retning, Sikre eksekvering og Transaktionssupport. Hver klient har unikke problemstillinger, lad os tage en dialog omkring Jeres muligheder/udfordringer.

Retning

Ved brug af struktureret problem løsning finder vi løsninger sammen med vores klienter. Det sker igennem stærk analytisk formåen, erfaring, indsigt fra klienten og den rette formidling til organisationen.

Projekteksempler: Strategi, Go-to-market, Kultur, Ejerinvolvering, Medarbejderudvikling og kernekompetencer, Prissætning, Cost-out, Supply Chain, Service forretning, Branding

Eksekvering

Vi efterlader ikke klienten kun med en slidepakke med retning. Vi følger altid anbefaling til retning op med en plan for eksekvering og allerhelst driver vi også forandringen ud i organisationen med dyb involvering af klientens team. Dette giver de mest værdiskabende projekter og vi får mulighed for at stå på mål for vores anvisninger.

Projekteksempler: Strateginedbrydning til detaljerede planer, procesoptimering, Portefølje/Program/Projekt eksekvering, Styrregruppeansvar, Forandringsledelse, Transformation 

Transaktionssupport

Du har nok hørt det før: alt for mange virksomhedsovertagelser fejler grundet urealistiske synergier, manglende forståelse for forskellige forretningsmodeller og virksomhedskulturer, dårlig integrationsproces etc. CoreConsult kan supportere transaktionen gennem en pragmatisk og hypotesedrevet tilgang, som fokuserer på at adressere de rigtige problemer. CoreConsult supporterer både med at udpege det rigtige roadmap for opkøb og til at realisere fordelene.

Projekteksempler: Opkøbsstrategi og roadmap, opkøbsmonitorering og screening, Commercial Due Dilligence og Post-Merger Integration.